I Ms Word er kommentarer notater om dokumentindholdet. De kan skrives for sig selv som en påmindelse eller præcisering for fremtidig reference eller formidling af en besked om den valgte tekst til korrekturlæsere og læsere af dokumentet. Du kan tilføje kommentarer, slette eksisterende eller midlertidigt skjule kommentarer i et Microsoft Word-dokument.

Steps

  1. 1 Slet en kommentar - Højreklik på kommentarballonen. Der vises en menu. Klik på indstillingen 'Slet kommentar'
  2. 2Slet Alle kommentarer i dokumentet - Gå til anmeldelse Tab - I kommentargruppens valgmuligheder skal du klikke på Slet knap og vælge rullemenuen i rullemenuen 'Slet alle kommentarer i dokumentet'
  3. 3 Skjul kommentarer - Gå til fanen Review, find og klik på Valg 'Vis markering'. Fra rullemenuen, der vises, skal du klikke på 'kommentarer' for at fjerne markeringen ud over den.
  4. 4 Vis kommentarer - Følg trin nummer 3 ovenfor, så sørg for, at markeringen vises. Det vil vise alle kommentarer.
  5. 5Trykke GÅ IND for at tilføje flere trin