Lus er eksterne, afhængige parasitter, der føder på blodet af sådant husdyr som kvæg, og deres fodringsaktivitet kan foruden håravfall og hudirritation, vægttab, stress, reduceret mælkeproduktion og generel udmattelse gøre værten mere modtagelig for andre sygdomme. De er også den primære årsag til lette pletter og fleckfliser på kvæghul, som nedgraderer værdien af ​​læder.

Lus begynder almindeligvis at angribe, når temperaturen bliver koldere, fordi de fleste kaster med håret om foråret. Lus vil også sprede sig, når kvæg er i tæt kontakt med hinanden, enten under fodring eller når de bringes i korralerne, der skal afviges eller vaccineres. De er mere af et problem i nordlige områder, hvor som helst kvæg skal få tykke vinterfrakker og temperaturerne bliver ret kolde. I modsætning hertil har nogle stockmænd i de sydlige regioner ikke problemer med lus og behøver derfor ikke at behandle eller træffe forebyggende foranstaltninger mod potentielle lusbetændelser.

Steps

 1. 1 Fyld op og opretholde et godt delousing program til din besætning. Du bliver nødt til at købe nogle delousingprodukter fra din lokale store dyrlæge, alt efter hvor du bor, hvilke dyr du har, og hvad der er tilgængeligt.
  • Der er aktuelt og systemisk behandling til rådighed. Ofte er der flere arter af lus på et dyr på samme tid, så du har brug for et produkt, der dræber både bitrene og suckerne.
  • Insekticider til lus kan sprøjtes på, hældes på eller påføres af dyrene selv via kvægolier, ryggummi eller støvposer.
  • Læs omhyggeligt alle vejledninger og advarsler på etiketten, inden du anvender nogen form for insekticid til kvæg. Der kan være alders- eller vægtbegrænsninger eller tilbagetrækningstider, hvis du planlægger at slakte dyret senere.
   • Aldrig overdosis eller underdosis et dyr. Overdosering kan medføre toksicitet hos dyrene. Underdosering vil ikke dræbe alle lus og dermed blive kilde til resten af ​​besætningen. Underdosering kan også føre til insekticidresistente lus.
  • Vær meget forsigtig med, hvilke produkter du bruger, hvis du har Brahman og malkekvæg. Nogle produkter kan være giftige for sådanne dyr, hvilket resulterer i at de falder sammen og går i chok.
 2. 2 Planlæg, hvornår du skal slukke dit kvæg, alt efter hvor du bor, hvilken slags kvæg du har, og hvilke produkter du bruger. Ofte er det bedst at behandle alle af dit kvæg i efteråret. Sene efterår er bedst, lige når dine dyr begynder at opbygge deres tykke frakker.
 3. 3 Behandle alle nye dyr, før de tilføjes til din besætning. Dette er vigtigt, fordi du ikke ved, om de nye dyr, du har købt, er bærere eller endda har været udsat for lus.
  • Hold sådanne dyr isoleret, indtil de har fået deres behandling, eller hvis produktet kræver en dobbeltbehandlingsprotokol.
 4. 4 Cull enhver og alle luftfartsselskaber, du kan finde i din besætning. Disse er normalt ældre køer, der altid har haft et stort antal lus, selv om sommeren og efter behandling. Bærere vil altid være en kontinuerlig kilde til lus til din besætning, og således behandler sådanne bærere aldrig at slippe af med alle lus: hun kan være så inficeret, at lusen stadig vil være i stand til at lægge æg, før de dør.
  • Således jo hurtigere du slippe af med sådanne luftfartsselskaber, desto bedre. Hvis du ikke slippe af med sådanne luftfartsselskaber med det samme, kan lus i din besætning opbygges meget hurtigt, efter at du har behandlet dem, hvilket betyder at du har brugt ekstra penge til yderligere vinterbehandlinger.